Danh sách khóa 169 thi ngày 11-2-2023

Kính gửi các học viên khóa 169 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 169 vào ngày 11/2/2023 đến ngày 12/2/2023. Danh sách được chia thành 2 ngày: buổi sáng, buổi chiều, anh chị cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn.Các thí sinh có thể xem danh [...]

Danh sách khóa 168 thi ngày 7-1-2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 168Kính gửi các học viên khóa 168 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 168 vào ngày 7/1/2023. Danh sách được chia thành buổi sáng, buổi chiều, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các anh chị có thể xem danh [...]

Danh sách khóa 167 thi lấy GPLX ngày 26-11-2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 167Kính gửi các học viên khóa 167 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 167 chỉ trong ngày 26/11/2022. Danh sách được chia thành buổi sáng, buổi chiều, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn.Các anh chị có thể [...]

Danh sách khóa 166 thi lấy GPLX ngày 22-10-2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 166Kính gửi các học viên khóa 166 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 166 vào ngày 22/10/2022 đến sáng ngày 23/10/2022. Danh sách được chia thành 2 ngày vào các buổi sáng, buổi chiều, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng [...]

Danh sách K165 sát hạch lấy GPLX ngày 28/9/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 165Kính gửi các học viên khóa 165 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 165 vào ngày 28/9/2022 đến ngày 30/9/2022. Danh sách được chia thành 3 ngày vào các buổi sáng, buổi chiều, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi [...]

Danh sách K164 sát hạch lấy GPLX ngày 24/8/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 164Kính gửi các học viên khóa 164 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Trung tâm mong các học viên Khóa 164 thông cảm vì sự cố sét đánh hỏng hệ thống máy tính, thiết bị sát hạch làm lùi lại ngày thi lấy GPLX của mọi người. Sau khi xử lý sự cố, mua sắm, sửa chữa lại hệ thống thì hiện nay thiết bị đã [...]

Danh sách K163 sát hạch lấy GPLX ngày 16/7/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 163Kính gửi các học viên khóa 163 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Khóa thi 163 sẽ được tổ chức vào 6h30 giờ ngày 16/7/2022 đến ngày 18/7/2022. Danh sách được chia thành buổi sáng, buổi chiều trong 3 ngày, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các anh chị có [...]

Danh sách K162 sát hạch lấy GPLX ngày 15/6/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 162Kính gửi các học viên khóa 162 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Khóa thi 162 sẽ được tổ chức vào 6h30 giờ ngày 15/6/2022 đến ngày 17/6/2022. Danh sách được chia thành buổi sáng, buổi chiều trong 3 ngày, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các anh chị có [...]

Tải phần mềm ôn thi video mô phỏng tình huống giao thông

Phần mềm 120 video “mô phỏng các tình huống giao thông” dùng cho đào tạo lái xe ô tô:1- Nội dung bộ câu hỏi Video mô phỏng tình huống giao thông:Chương 1: Giao thông trên đường phố (29 câu) Chương 2: Giao thông trên đường giao thông nông thôn (14 câu) Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc (20 câu) Chương 4: Giao thông trên đường núi (10 câu) Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ (17 câu) Chương 6: Các tình huống mô phỏng từ các vụ tai nạn [...]

Danh sách sát hạch K161 lấy GPLX ngày 21/5/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẤY GPLX KHÓA 161Kính gửi các học viên khóa 161 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Khóa thi 161 sẽ được tổ chức vào 6h30 giờ ngày 21/5/2022 đến ngày 22/5/2022. Danh sách được chia thành buổi sáng, buổi chiều trong 2 ngày, mọi người cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các anh chị có [...]