Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thành Nam

Diện tích: 93.322 m2 – Là trung tâm lái xe loại 1 duy nhất tại Ninh Bình.
Học viên đào tạo: 8.100 hv/năm
Dạy lái xe mô tô A1, dạy lái xe ô tô các hạng B11, B1, B2, C, D, E, FC

Chi tiết

Trung tâm kiểm định xe Cơ giới Thành Nam

Địa chỉ: Phố Đông Hồ, phường Bích Đào, TP Ninh Bình.
Diện tích: 9.000 m2
Chi tiết

Nhà máy xử lý nước thải Thành Nam

Địa chỉ: Lô C7, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Diện tích: 43.995m
Công suất: 45.660m3/năm

Chi tiết

Nhà máy cung cấp nước sạch Thành Nam

Địa chỉ: KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Diện tích: 34.186m
Công suất: 20.000m3/ngày đêm

Chi tiết

Mỏ khai thác sét Tam Điệp

Diện tích:
Công suất: /năm

Chi tiết

Dịch vụ vận tải người, hàng hóa Thành Nam

Diện tích:
Công suất: /năm

Chi tiết

Các công trình xây dựng

Diện tích:
Công suất: /năm

Chi tiết

Nhà máy gỗ Thành Nam

Địa chỉ: Khu CN Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 10ha
Công suất: – Gỗ ván ép MDF: 120.000m3/năm; ván thanh: 20.000m3 – gỗ ép: 40.000m3

Chi tiết

Trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ Thành Nam

Địa chỉ: 8 đường Bà Triệu, Phường Nam Bình, tp Ninh Bình.
Diện tích: 12.048 m2

Chi tiết

Nhà máy sản xuất hóa chất Formalin Thành Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Điệp – TX Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình
Diện tích: 10.000 m
Công suất: 30.000 tấn/năm

Chi tiết

Nhà máy sản xuất hóa chất Phenol Thành Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Điệp – TX Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình
Diện tích: 9.000 m
Công suất: 10.000 tấn/năm

Chi tiết

Nhà máy sản xuất hóa chất Malamin Thành Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Điệp – TX Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình
Diện tích: 10.000m2  
Công suất : 10.000 tấn/năm

Chi tiết

Nhà máy sản xuất Tấm alumium Forever, Victoy Thành Nam

Địa chỉ: Bích Đào, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Diện tích: 5.000m2  
Công suất :  /năm

Chi tiết