Danh sách thi K178 ngày 2/3/2024

Kế hoạch thi lấy GPLX tại Ninh Bình: chỉ cho khóa 178 ngày 2/3/2024 (Thí sinh thi lại các khóa cũ và phục hồi được tổ chức riêng vào ngày 6/3/2024)Thời gian, danh sách số báo danh:– Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy cho thí sinh mới vào 7h sáng ngày 2/3/2024. – Danh sách số báo danh mới tại bảng tin của trung tâm hoặc xem ở đường dẫn sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AMlT2dgh0dCXHXRdhYv8tspk4pN62L7T02zBdQsGEk0/edit?usp=sharingMột [...]

Danh sách khóa 177 và thí sinh cũ, phục hồi thi lấy GPLX ngày 20-1-2024

Kế hoạch thi lấy GPLX tại Ninh Bình: khóa 177, thí sinh khóa cũ và phục hồi.Thời gian, danh sách số báo danh:– Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy cho thí sinh mới vào 7h sáng ngày 20/1/2024 (trừ những thí sinh thi trượt khóa trước). – Thời gian thi: 2 ngày 20/1/2024 đến ngày 21/1/2024. Danh sách được chia theo buổi, anh chị cần có mặt đúng giờ để [...]

Tải phần mềm ôn thi video mô phỏng tình huống giao thông 2024

Phần mềm 120 video “mô phỏng các tình huống giao thông” 2024 dùng cho đào tạo lái xe ô tô:1- Nội dung bộ câu hỏi Video mô phỏng tình huống giao thông 2024:Chương 1: Giao thông trên đường phố (29 câu) Chương 2: Giao thông trên đường giao thông nông thôn (14 câu) Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc (20 câu) Chương 4: Giao thông trên đường núi (10 câu) Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ (17 câu) Chương 6: Các tình huống mô phỏng từ các vụ [...]

Danh sách khóa 176 và thí sinh cũ, phục hồi thi lấy GPLX ngày 9-12-2023

Kế hoạch thi lấy GPLX tại Ninh Bình: khóa 176, thí sinh khóa cũ và phục hồi.Thời gian, danh sách số báo danh:– Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy sát hạch cho thí sinh mới vào 7h sáng ngày 9/12/2023 (trừ những thí sinh thi trượt khóa trước). – Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 9/12/2023 đến ngày 10/12/2023. Danh sách được chia cụ thể theo buổi, anh [...]

Trung tâm lái xe Thành Nam

Danh sách khóa 175 và thí sinh cũ thi lấy GPLX ngày 3-11-2023

Kính gửi các học viên khóa 175 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi: Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy sát hạch cho thí sinh thi mới vào 7h sáng ngày 3/11/2023. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 3/11/2023 đến ngày 4/11/2023. Danh sách được chia cụ thể theo buổi, anh chị cần có mặt đúng giờ để dự khai mạc (thí [...]

Danh sách khóa 174 và thí sinh cũ thi lấy GPLX ngày 30-9-2023

Kính gửi các học viên khóa 174 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy sát hạch cho thí sinh thi mới vào 6h45′ sáng ngày 30/9/2023. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 30/9/2023 đến ngày 1/10/2023. Danh sách được chia cụ thể theo buổi, anh chị cần có mặt đúng giờ để nộp điện thoại (hoặc không [...]

Danh sách khóa 173 và thí sinh cũ thi ngày 24-8-2023

Kính gửi các học viên khóa 173 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy sát hạch cho thí sinh thi mới vào 6h45′ sáng ngày 24/8/2023. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 24/8/2023 đến ngày 25/8/2023. Danh sách được chia cụ thể theo buổi, anh chị cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, [...]

Danh sách khóa 171 và thí sinh cũ thi ngày 10-6-2023

Kính gửi các học viên khóa 171 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 171 trong 3 ngày 10/6/2023 đến ngày 12/6/2023. Danh sách được chia cụ thể, anh chị cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các thí sinh có thể xem danh sách số báo danh mới [...]

Danh sách khóa 170 thi ngày 18-3-2023

Kính gửi các học viên khóa 170 và các thí sinh khóa cũ thi lại, thi phục hồi. Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức sát hạch lấy GPLX cho khóa 170 trong 1 ngày 18/3/2023. Danh sách được chia thành 2 ngày: buổi sáng, buổi chiều, anh chị cần có mặt đúng giờ để kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ, số báo danh và đến đúng buổi hẹn. Các thí sinh có thể xem danh sách số báo [...]

Tải phần mềm ôn thi Luật giao thông 2023 mới nhất

Phần mềm ôn thi Luật giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô:1- Nội dung bộ 600 câu hỏi Luật giao thông 2023: Bộ câu hỏi 600 câu mới sẽ gồm các phần như sau: + Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu + Nghiệp vụ vận tải: 30 câu  + Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu + Kỹ thuật lái xe ô tô: 45 câu (tăng thêm 10 câu về kỹ năng xử lý tình huống trên đường cao tốc, đường trơn [...]