Câu hỏi tình huống giao thông

Câu hỏi tình huống giao thông – thi luật giao thông

120 video mô phỏng các tình huống thi luật giao thông dùng cho đào tạo sát hạch lái xe ô tô Chào các bạn, tổng Cục đường bộ Việt Nam chuẩn bị ban hành 120 video tình huống giao thông để đưa vào thi luật giao thông. Khi làm bài, thí sinh sẽ quan sát tình huống trong video, và đánh dấu thời điểm phát hiện ra tình huống nguy hiểm bằng cách nhấn phím. Nếu nhấn đúng thời điểm [...]