Danh sách khóa 177 và thí sinh cũ, phục hồi thi lấy GPLX ngày 20-1-2024

Kế hoạch thi lấy GPLX tại Ninh Bình: khóa 177, thí sinh khóa cũ và phục hồi. Thời gian, danh sách số báo danh: – Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy cho thí sinh mới vào 7h sáng ngày 20/1/2024 (trừ những thí sinh thi trượt khóa trước). – Thời gian thi: 2 ngày 20/1/2024 đến ngày 21/1/2024. Danh sách được chia theo buổi, anh chị cần có mặt đúng giờ để [...]

Danh sách khóa 176 và thí sinh cũ, phục hồi thi lấy GPLX ngày 9-12-2023

Kế hoạch thi lấy GPLX tại Ninh Bình: khóa 176, thí sinh khóa cũ và phục hồi. Thời gian, danh sách số báo danh: – Sở GTVT Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc để phổ biến quy chế, nội quy sát hạch cho thí sinh mới vào 7h sáng ngày 9/12/2023 (trừ những thí sinh thi trượt khóa trước). – Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 9/12/2023 đến ngày 10/12/2023. Danh sách được chia cụ thể theo buổi, anh [...]