Tải phần mềm ôn thi Luật giao thông 2023 mới nhất

Phần mềm ôn thi Luật giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô: 1- Nội dung bộ 600 câu hỏi Luật giao thông 2023: Bộ câu hỏi 600 câu mới sẽ gồm các phần như sau: + Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu + Nghiệp vụ vận tải: 30 câu  + Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu + Kỹ thuật lái xe ô tô: 45 câu (tăng thêm 10 câu về kỹ năng xử lý tình huống trên đường cao tốc, đường trơn [...]