Tải phần mềm ôn thi video mô phỏng tình huống giao thông 2024

Phần mềm 120 video “mô phỏng các tình huống giao thông” 2024 dùng cho đào tạo lái xe ô tô: 1- Nội dung bộ câu hỏi Video mô phỏng tình huống giao thông 2024: Chương 1: Giao thông trên đường phố (29 câu) Chương 2: Giao thông trên đường giao thông nông thôn (14 câu) Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc (20 câu) Chương 4: Giao thông trên đường núi (10 câu) Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ (17 câu) Chương 6: Các tình huống mô phỏng từ các vụ [...]