Câu hỏi tình huống giao thông

Câu hỏi tình huống giao thông – thi Luật giao thông 2022

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã vừa chốt kế hoạch áp dụng 120 video tình huống giao thông vào môn lý thuyết Luật giao thông lấy GPLX, áp dụng từ ngày 1/6/2022. Theo đó người dự thi lấy GPLX sẽ phải xem 10 video, mỗi  video là 1 tình huống mất an toàn giao thông, người dự thi phải xác định được thời điểm mất an toàn trong video và có thao tác nhấn phím, máy tính sẽ [...]