Trung tâm đào tạo lái xe tại Ninh Bình

Trung tâm đào tạo lái xe Thành Nam

Trung tâm đào tạo lái xe Thành Nam – Trung tâm dạy học lái xe tại Ninh Bình Trung tâm đào tạo lái xe Thành Nam là trung tâm loại 1 dạy học lái xe mô tô, ô tô tại địa chỉ phố Đông Hồ, phường Bích Đào, tp Ninh Bình. Trung tâm hoạt động từ tháng 10 năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu học và thi lấy bằng lái xe ngày càng cao của xã hội. Tiêu chí của [...]